Misja
Utworzone: 19.01.2017 09:53
  1. prowadzenie wszechstronnych działań propagujących i rozwijających kulturę literacką w szczególności wśród społeczeństwa Częstochowy i regionu częstochowskiego (ziemi częstochowskiej) oraz udział w życiu kulturalnym miasta
  2. popularyzacja wśród społeczeństwa wszelkich form literatury, filmu i gier związanych z fantastyką
  3. rozpowszechnianie wiedzy z dziedziny historii polski i historii powszechnej ze szczególnym naciskiem na historię ziemi częstochowskiej
  4. propagowanie wśród obywateli naszego kraju gier fabularnych, karcianych i bitewnych
  5. współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zainteresowaniach
  6. wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji i historii polski
Współpraca